18

Voor welke kinderen is kinderoefentherapie geschikt?

Sep

Kinderoefentherapie is gericht op kinderen met een motorische achterstand. Dit kan een achterstand zijn op verschillende gebieden:

-         Evenwicht

-         Grove motoriek

-         Fijne motoriek

-         Ooghand coördinatie

-         Schrijven

-         Lichaamsschema

-         Ruimtelijke oriëntatie

Een achterstand op het gebied van de motoriek kan ook in verband staan met de geestelijke of gedragsproblematiek van het kind. Kinderoefentherapie is dus ook geschikt voor kinderen met:

-         Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

-         Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

-         Non-verbal Learning Disabilities (NLD)

-         Oppositional Defiant Disorder (ODD)

-         Conduct Disorder (CD)

-         Dyslexie

-         Hoogbegaafdheid

-         Dyscalculie is kinderoefentherapie dus ook geschikt

Verder zijn houdingsproblematiek en klachten aan het bewegingsapparaat ook verwijsdiagnoses voor kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie bij baby’s

De groei bij kinderen gaat heel snel, zeker bij baby’s. Meestal gaat dit vanzelf, maar soms gaat het niet zo snel en goed als we zouden willen. Aan de hand van de motorische mijlpalen kunnen we beoordelen of een kindje ‘op schema’ loopt. Het hoeft niet allemaal precies op dag en tijd, het is een richtlijn. Het is wel van belang deze motorische mijlpalen (globaal) in de gaten te houden zodat eventuele motorische achterstanden op tijd gesignaleerd kunnen worden. Daarnaast is het belangrijk kinderen te stimuleren naar deze mijlpalen toe te werken door veel te variëren in houding en spelmateriaal. Een kindje dat altijd op zijn rug ligt wordt te weinig uitgedaagd zich op te richten en zijn nekspieren te gebruiken waardoor b.v. kruipen lastig kan worden. Rugligging kan ook leiden tot een voorkeurshouding met een afgeplat hoofdje. Een kinderoefentherapeut kan advies geven.

Verwijsindicaties bij baby’s:

-          voorkeurshouding, al dan niet met afgeplat hoofdje

-          te weinig/ te veel bewegen

-          weinig variërend of eenzijdig bewegen

-          te lage of te hoge spierspanning

-          moeite om van de ene houding naar de andere te gaan

-          achterstand in motorische vaardigheden bv kruipen of lopen

Alles Kids Kinderoefentherapie biedt:

-          schedelmetingen bij baby’s

-          behandeling baby’s met voorkeurshouding

-          behandeling baby’s met motorische achterstand

-          workshop bewegen en spelen met je baby

 

continue reading...

Comments are closed.