18

Werkwijze

Sep

Onderzoek

Allereerst vindt een motorisch onderzoek plaats. Dit onderzoek bestaat uit de Movement ABC test waarbij bekeken wordt hoe het kind scoort op de onderdelen handvaardigheid, mikken/vangen en evenwicht. Naar aanleiding van de resultaten hiervan wordt er een behandelplan opgesteld en volgt therapie. Het behandelplan wordt teruggekoppeld naar de ouders en eventueel leerkrachten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Behandeling

Kinderoefentherapie is erop gericht kinderen middels spel te stimuleren in hun motorische ontwikkeling. Het individuele kind staat centraal. De onderdelen van de motoriek die aan bod komen zijn evenwicht, grove motoriek, fijne motoriek, ooghand coƶrdinatie, schrijven, lichaamsschema, ruimtelijke oriƫntatie en houding. Tijdens de therapie is het, naast het opheffen van de achterstand op het gebied van de motorische ontwikkeling, belangrijk dat het kind plezier ervaart in bewegen en dit ook gaat toepassen in zijn of haar dagelijks leven. Dit is belangrijk voor de verdere ontwikkeling van het kind in de toekomst!

continue reading...

Comments are closed.